Một số thao tác cơ bản trong thí nghiệm Hóa học 9 Tập 2

Vui lòng kích hoạt Java Script trong trình duyệt của bạn hoặc sử dụng một trình duyệt khác nhau để xem video. Bạn cũng có thể cần phải cập nhật flash player của bạn.

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Hóa học phổ thông, Thí nghiệm

Bình luận

JComments không được cài đặt.
THƯ VIỆN VIDEO CLIP - Một số thao tác cơ bản trong thí nghiệm Hóa học 9 Tập 2