Questions related to localisation and languages
Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Công nghệ sản xuất axít sulfuric 170
2 Sản xuất Hóa chất cơ bản toàn cầu - triển vọng tăng trưởng và những thách thức 1136
3 Ảnh hưởng của đất hiếm đối với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung 1518
4 Tác nhân Grignard vô cơ tạo liên kết kim loại 1330
5 Công nghệ mới sản xuất acrylate từ carbon dioxit 1658
6 Bọt thủy tinh giúp giảm trọng lượng các sản phẩm nhựa nhiệt dẻo 1477
7 Sản xuất và tiêu thụ TiO­2 1722
8 Vai trò bất ngờ của florua trong quá trình xúc tác quang học 2241
9 Những ứng dụng mới của CO2 3049
10 Plastic trở thành nhiên liệu trong tương lai 2044
11 Những ứng dụng mới của tổng hợp bằng vi sóng 1778
12 Thu hồi vàng từ nước thải 2198
13 Những đặc tính đáng ngạc nhiên của giả tinh thể 1978
14 Quan sát tinh thể trong suốt ở phạm vi nano 1729
15 Dùng α-cyclodextrin từ tinh bột bắp để tách chọn lọc vàng 3051
16 Cảm biến siêu nhạy xác định khí độc thần kinh 1683
17 Phương pháp khử hóa học mới 1768
18 Hydro, nguồn năng lượng giúp các sinh vật cộng sinh sản xuất chất hữu cơ 1580
19 Bề mặt siêu chống thấm 1594
20 Vi khuẩn biến chất độc thành vàng 2820
CÔNG NGHỆ MỚI