Trao đổi logo

Nhằm mục đích giao lưu, quảng bá và hỗ trợ giữa các trang web với nhau, hoahocngaynay.com sẵn sàng trao đổi Logo & Banner với các trang web khác.

Điều kiện trao đổi như sau:

  1. Trang web của bạn phải có nội dung lành mạnh, không vi phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
  2. Trang web không có các hoạt động và các bài viết liên quan đến chính trị.
  3. Trang Web phải có vị trí xếp hạng nằm trong Top 1.000.000 của Alexa
  4. Trang web của bạn có vị trí đặt Logo & Banner và luôn xuất hiện ngay tại Trang chủ và các trang con.
  5. Logo & Banner của bạn phải có định dạng: GIF, Animated GIF, JPG, PNG với kích thước chiều ngang không quá 140px và chiều cao không quá 90pxhoahocngaynay có thể chỉnh sửa lại giúp bạn nếu cần thiết.

Nếu bạn đồng ý và đáp ứng đủ các điều kiện trên, hãy với Ban Quản trị, sau khi xem xét hoahocngaynay.com sẽ tiến hành trao đổi Logo & Banner của bạn tại Trang chủ.

Lưu ý:

  • hoahocngaynay xin được từ chối việc trao đổi Logo & Banner mà không cần phải trả lời và nêu lý do.
  • Nếu trang web của bạn không đáp ứng hoặc vi phạm một trong các điều kiện trên, hoahocngaynay.com sẽ ngưng đăng Logo & Banner của bạn mà không cần phải thông báo trước.
  • Riêng các trang web chưa đủ điều kiện 2 & 3 có thể đặt Logo & Banner dưới hình thức quảng cáo để nhanh chóng tăng số lượng truy cập.

BQT- hoahocngaynay.com