video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
2585 lần xem
Xem Video
2412 lần xem
Xem Video
2878 lần xem
Xem Video
2685 lần xem

Freezing Dynamics of Water

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

Water freezing into ice, by simulation

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - Freezing Dynamics of Water