video khác từ Hóa Học Ngày Nay

video khác từ thể loại này

Xem Video
2823 lần xem
Xem Video
3110 lần xem
Xem Video
2944 lần xem
Xem Video
2813 lần xem
Xem Video
2683 lần xem

alpha particles tutorial

Bình chọn

Chia sẻ

Digg! Google! Live! Facebook! Netscape! Blogmarks! Yahoo!

Thông tin

Mô tả

what is an alpha particle , its impact on packaging materials in the semiconductor industry

Bình luận

JComments không được cài đặt.
VIDEOCLIP HÓA HỌC - alpha particles tutorial