Việt Nam khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học

QUẢNG CÁO

biodiesel_vietnam(Hóa học ngay nay-H2N2)-Theo đánh giá của Bộ Công Thương, ngành công nghiệp Nhiên liệu sinh học (NLSH) Việt Nam đang tăng tốc nhanh. Theo kế hoạch, đến năm 2011, cả nước sẽ có 5 nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu đi vào hoạt động với tổng công suất 365.000 tấn/năm đủ để pha chế 7,3 triệu tấn xăng E5.

Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục thực hiện việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sản xuất, sử dụng NLSH, mạng lưới thí điểm cung cấp nhiên liệu sinh học và các mô hình thử nghiệm sản xuất dầu diesel sinh học (B5).

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì xây dựng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm nhiên liệu sinh học trong phạm vi cả nước; xây dựng và ban hành Quy chế phân phối, sử dụng NLSH. Đồng thời, Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng, ban hành các quy chuẩn quốc gia trong sản xuất và phân phối sản phẩm NLSH; phối hợp với Ban Điều hành liên ngành tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp thực hiện các đề án, dự án bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng kết quả cụ thể việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hoạt động và các dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ hoạt động và các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, ngành công nghiệp NLSH Việt Nam đang tăng tốc nhanh. Theo kế hoạch, đến năm 2011, cả nước sẽ có 5 nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu đi vào hoạt động với tổng công suất 365.000 tấn/năm đủ để pha chế 7,3 triệu tấn xăng E5.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy việc sử dụng NLSH sẽ giảm khoảng 70% khí CO2 và 30% khí độc hại so với xăng dầu do chúng chứa lượng lưu huỳnh cực nhỏ nên cháy sạch hơn. Riêng NLSH sản xuất từ mía đường giảm đến 89% khí CO2.

Nguồn Đất Việt online


Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *