Bisphenol_A

Bisphenol A

Bisphenol A là gì? Bisphenol A (BPA) là chất dùng trong chế tạo nhựa polycarbonate. Theo IUPAC bisphenol A (BPA) được gọi là 4,4′-dihydroxy-2,2-diphenylpropane, công thức hóa học C15H16O2, khối… Đọc tiếp