QCVN quy chuan quoc gia

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2015/BCT về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

QCVN 10 : 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC National Technical Regulation on Design Requirements Of Water… Đọc tiếp
TCVN

Hóa chất nguy hiểm – Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5507: 2002 SOÁT XÉT LẦN 2 HOÁ CHẤT NGUY HIỂM – QUI PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5307:2009 về kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5307 : 2009 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾPetroleum and petroleum products terminal – Design requirements Lời nói… Đọc tiếp
TCVN

Các tiêu chuẩn phân bón

Tên tiêu chuẩn TCVN Phân khoáng: phương pháp xác định cỡ hạt 4853-89 Phân khoáng: phương pháp xác định độ bền tính của các hạt 4852-89 Ure nông nghiệp. Yêu… Đọc tiếp
TCVN

Hóa chất kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn TCVN Axit Sunfuric acquy 138-64 Nitơ Kỹ thuật 3286-79 Axit clohydic kỹ thuật 1556-97 Axit sunfuric kỹ thuật 5719-93 Amoniac lỏng tổng hợp: – Yêu cầu kỹ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Xà phòng-Bột giặt-Kem đánh răng

Tên tiêu chuẩn TCVN Chất tẩy rửa tổng hợp. Danh mục chỉ tiêu, chất lượng 4786-89 Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa. p.p phân chia mẫu 5454-99… Đọc tiếp
TCVN

Thuốc thử và các hóa chất tinh khiết

Tên tiêu chuẩn TCVN Thuốc thử và hóa chất tinh khiết, đặc biệt. Lấy mẫu 3852-83 Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt: Phương pháp Complexon xác định… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp xác định cặn không tan trong nước TCVN 3732 – 82

Phương pháp xác định cặn không tan trong  nước TCVN 3732 – 82 1. CHỈ DẪN CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để xác định cặn… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt TCVN 3852 -83

THUỐC THỬ VÀ HOÁ CHẤT TINH KHIẾT ĐẶC BIỆT Lấy mẫu TCVN 3852 -83 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu thuốc thử và hoá chất tinh khiết… Đọc tiếp
TCVN

Tinh dầu thông-TCVN 4189-86

TINH DẦU THÔNG Terpentine oil TCVN 4189-86 PHÂN LOẠI 1.1   Tinh dầu thông chia làm hai loại sau đây: –       tinh dầu thông loại I; –       tinh dầu thông loại… Đọc tiếp