TCVN

Dầu cỏ chanh-TCVN 6030:1995

DẦU CỎ CHANH Oil of lemongrass 1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu cỏ chanh ((Cymbopogon flexuosus) (Nees ex Steudel) W.Watson) 1/ ,… Đọc tiếp
TCVN

Dầu bạc hà-TCVN 6028:1995

DẦU BẠC HÀ Oil of spearmit  TCVN 6028:1995 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu bạc hà, với mục đích làm dễ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Dầu quế TCVN 6029:1995

DẦU QUẾ  (Oil of casssia) TCVN 6029:1995 1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu quế, với mục đích làm dễ dàng xác định… Đọc tiếp
TCVN

Nhựa thông-TCVN 4188-86

Có hiệu lực từ 1-1-1987 1. PHÂN LOẠI 1.1 NHỰA THÔNG ĐƯỢC PHÂN LÀM 2 LOẠI: – Nhựa thông loại I; – Nhựa thông loại II. 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT 2.1… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp xác định nhiệt độ nóng chảy-TCVN 4336-86

Có hiệu lực từ 1-1-1988 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhiệt độ nóng chảy trong mao quản của các hợp chất hưũ cơ. 1. DỤNG CỤ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Phương pháp xác định chỉ số khúc xạ-TCVN: 4335-86

Phương pháp xác định chỉ số khúc xạ Organic compouds. Methods for the determination of refaetionind-ex Có hiệu lực 1-1-1988 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chỉ… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp chuẩn bị dung dịch chỉ thị-TCVN: 4373-86

Tiêu chuẩn này thay thế cho phần 1 của TCVN 1057-71 và quy định phương pháp chuẩn bị các dung dịch chỉ thị , các hỗn hợp chỉ thị ,… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm-TCVN: 4320 – 86

Tiêu chuẩn này thay thế phần 2 của TCVN 1057 -71 và quy định phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm dùng để  xác định khoảng pH chuyển màu… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Phương pháp chuẩn bị các dung dịch cho phân tích trắc quang và phân tích đục khuyếch tán-TCVN: 1055 – 86

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1056-71 và quy định các phương pháp chuẩn bị các dung dịch có nồng độ xác định của các nguyên tố ion ,… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích-TCVN:1055-86

Phương pháp chuẩn bị các thuốc thử, dung dịch và hỗn hợp phụ dùng trong phân tích TCVN: 1055-86 Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1055 -71 1 .… Đọc tiếp