Nghiên cứu định lượng nhanh một số hoạt chất trong thuốc bằng phổ kế hồng ngoại gần và trung bình

Nghiên cứu định lượng nhanh một số hoạt chất trong thuốc bằng phổ kế hồng ngoại gần và trung bình

Thuốc là mặt hàng siêu lợi nhuận,vì vậy tình trạng buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng ngày càng phức tạp với số lượng lớn, từ loại thuốc phổ… Đọc tiếp
nano silica x ray

Nghiên cứu tổng hợp nano silica từ tro trấu bằng phương pháp kết tủa

Tóm tắt Tổng hợp hạt nano Silica từ tro vỏ trấu là những hạt nano Silica được tổng hợp thành công từ vỏ trấu bằng phương pháp kết tủa. Lúc… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu khả năng phân tán nano silica trong hệ phụ gia siêu dẻo và nước

Nghiên cứu khả năng phân tán nano silica trong hệ phụ gia siêu dẻo và nước

Hiện nay phụ gia khoáng silica fume dùng phổ biến trong bê tông để cải thiện tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông đã đóng rắn. Với… Đọc tiếp

Kết quả ban đầu về nghiên cứu thành phần hóa học cây lá ngón (Gelsemium elegans) của Việt Nam-Phần 1

Tác giả: Lại Kim Dung, Trịnh Thị Thủy, Trần Văn Sung, Phạm Gia Điền, Phạm Thị Ninh Viện Hóa học, Viện KH&CN Việt Nam {pdf}https://hoahocngaynay.com/attachments/article/526/448-1550-1-PB.pdf|app:adobe{/pdf} Đọc tiếp

Hệ số khuếch tán Cl- và các dạng nồng độ của Cl- trong bê tông

Tác giả: Phan Văn Tường, Trần Dương Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội {pdf}https://hoahocngaynay.com/attachments/article/525/449-1554-1-PB.pdf|app:adobe{/pdf} Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của các phức chất niken(II), paladi(II) dipivaloylmetan

Tác giả: Hoàng Nhâm, Nguyễn Hùng Huy, Hoàng Nhuận Đại học KHTN-ĐHQG Hà Nội {pdf}https://hoahocngaynay.com/attachments/article/524/445-1538-1-PB.PDF|app:adobe{/pdf} Đọc tiếp

Sử dụng kỹ thuật gián đoạn trong công nghệ xử lí nước rác

Tác giả: Lê Văn Cát, Trần Hữu Quang, Đỗ Thị Hồng Nhung Viện Hóa học, Viện KH&CN Việt Nam Đọc tiếp

Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong nho ở Ninh Thuận

Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Thị Thụy Uyên Đại học Sư phạm, Đại học Huế Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu đặc trưng phát quang của vật liệu KMgSO4Cl:Ce3+,Tb3+

Tác giả: Lê Văn Tuất, Nguyễn Duy Linh Đại học Khoa học Huế Đại học Quảng Nam Đọc tiếp

Nghiên cứu sự tạo phức của Fe(iii) với 4-(3-Metyl-2-pyridylazo) rezocxin bằng phương pháp trắc quang

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Hữu Hiền Đại học Sư phạm, Đại học Huế Đọc tiếp