Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ trong nho ở Ninh Thuận

QUẢNG CÁO

Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Thị Thụy Uyên

Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *