Nghiên cứu sự tạo phức của Fe(iii) với 4-(3-Metyl-2-pyridylazo) rezocxin bằng phương pháp trắc quang

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Hữu Hiền

Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Chia sẻ:

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

7 − 6 =