[CHV-pic-001]

Nghiên cứu phản ứng Click và hóa học Click

Phản ứng Click có tính ứng dụng rất cao trong nhiều lĩnh vực như vật liệu polymer (tổng hợp các dendrimer – loại polymer giống như nhánh cây), trong sinh… Đọc tiếp

Nghiên cứu đặc trưng phát quang của vật liệu KMgSO4Cl:Ce3+,Tb3+

Tác giả: Lê Văn Tuất, Nguyễn Duy Linh Đại học Khoa học Huế Đại học Quảng Nam Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu sự tạo phức của Fe(iii) với 4-(3-Metyl-2-pyridylazo) rezocxin bằng phương pháp trắc quang

Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Minh Đạo, Nguyễn Hữu Hiền Đại học Sư phạm, Đại học Huế Đọc tiếp

Nghiên cứu chức năng hoá diatomite bằng 3- ercaptopropylmethoxysilane

Tác giả: Đinh Quang Khiếu, Phạm Đình Dũ, Mai Văn Bảy, Nguyễn Thị Diễm Châu, Đặng Xuân Dự Đại Học Huế  Đọc tiếp

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của gốm sắt điện Pb(Zr0,825Ti0,175)O3 pha tạp Cr3+

Tác giả: Nguyễn Duy Anh Tuấn, Trương Văn Chương, Võ Duy Dần, Lê Quang Tiến Dũng Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Kydia glabrescens

Summary Taraxerol (1), scopoletin (2) and (-)-epicatechin (3) were isolated from Kydia glabrescens along with  β-sitosterol and  β-sitosterol glucoside. The identification of the isolates were made by spectroscopic techniques. In… Đọc tiếp

Nghiên cứu khả năng hòa tách quặng uran bằng phương pháp cacbonat

Trong công nghệ uran có hai phương pháp chính để tách quặng uran: tách bằng axit và hòa tách bằng dung dịch cacbonat natri và bicacbonat natri. Việc lựa chọn… Đọc tiếp

Nghiên cứu điều chế propranolol hydroclorid

Đề tài do 2 tác giả Trương Phương và Lâm Hải Yến (Trường ĐH Y Dược TP.HCM) thực hiện ngiên cứu xây dựng quy trình tổng hợp propranolol hydroclorid đạt… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Nghiên cứu sự tạo phức của mangan với 1-(2- Pyridylazo) -2-Naphtol(pan) trong môi trường nước – Etanol và ứng dụng để chế tạo KIT xác định hàm lượng Mn(II) trong môi trường nước

Study complexation of Mn( II) with (2-pyridylazo)-2-naphthol(pan) in water- etanol solution, using for manufacture of the kit for Mn(II) determination) The complexation of Mn(II) with 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol(PAN) in water- etanol solution… Đọc tiếp

Nghiên cứu sự tạo phức của mangan với 1-(2- Pyridylazo) -2-Naphtol(pan) trong môi trường nước – Etanol và ứng dụng để chế tạo KIT xác định hàm lượng Mn(II) trong môi trường nước

Study complexation of Mn( II) with (2-pyridylazo)-2-naphthol(pan) in water- etanol solution, using for manufacture of the kit for Mn(II) determination) The complexation of Mn(II) with 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol(PAN) in water- etanol solution… Đọc tiếp