Thuốc thử và các hóa chất tinh khiết

QUẢNG CÁO

Tên tiêu chuẩn TCVN
Thuốc thử và hóa chất tinh khiết, đặc biệt. Lấy mẫu 3852-83
Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt: Phương pháp Complexon xác định hàm lượng chất chính 1272-86
Phương pháp xác định hàm lượng cặn không tan trong nước 3732-82
Phương pháp xác định hàm lượng cặn không tan trong nước 3733-82
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất amoni (dung dịch không màu) 2311-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất Na, K, Ca và Stroni 2312-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định tạp chất đồng 2313-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sắt 2314-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định tạp chất anion, những chỉ dẫn chung 2315-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất axit silixilic 2316-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitơ 2317-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất nitrat (trong dung dịch không màu) 2318-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất sunfat (trong dung dịch không màu) 2319-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua (trong dung dịch không màu) 2320-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất cacbonat 2321-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất photphat (trong dung dịch không màu) 2322-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất anion: xác định hàm lượng tạp chất nitrit 2323-78
Thuốc thử: Phương pháp xác định hàm lượng nước 2309-78
Thuốc thử: Xác định tạp chất kim loại nặng 2310-78
Thuốc thử: Amoni clorua 2841-79
Thuốc thử: Kali clorua 2842-79
Thuốc thử: Natri cacbonat khan 3289-80
Thuốc thử: Amoni hydroxyt 3290-80
Thuốc thử: Đồng sunfat CuSO4.5H2O 3291-80
Thuốc thử: Phèn kép nhôm kali (nhôm – kali sunfat) 2216-77
Thuốc thử: Axit Oxalic 2222-77
Thuốc thử: Amoni sunfat 2221-77
Thuốc thử: Axit nitric 2297-78
Thuốc thử: Axit clohydric 2298-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị quỳ 2299-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị Tropeolin00 2300-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị Tropeolin000 2301-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị Dimetyla vàng 2302-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị lodeozin 2303-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị fenola đỏ 2304-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị Mety da cam 2305-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị Congo đỏ 2306-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị Crezola đỏ 2307-78
Thuốc thử: Chất chỉ thị Metyla đỏ 2308-78
Thuốc thử Magiê clorua 3739-82
Thuốc thử Axit axetic 3766-83
Thuốc thử: Phương pháp xác định Asen 3778-83
Thuốc thử: Axeton 4066-85
Thuốc thử: Amoni Oxalat 4293-86
Thuốc thử: Kali sunfat 4294-86
Thuốc thử: Axit boric 4321-86
Thuốc thử: Kali dicromat 4322-86
Etanola (cồn) tinh chế: phương pháp thử 1051-71
Etanola (cồn) tinh chế: yêu cầu kỹ thuật 1052-71
Sản phẩm hóa học lỏng: phương pháp xác định khối lượng riêng ở 20oC 3731-82
Thuốc thử: Phương pháp xác định cặn không tan trong nước 3732-82
Thuốc thử: Phương pháp xác định phần còn lại sau khi nung 3733-82
Canxi cacbonat nhẹ xuất khẩu 3728-82
Canxi cacbonat, phương pháp thử 3912-84
Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *