Các tiêu chuẩn phân bón

QUẢNG CÁO

Tên tiêu chuẩn TCVN
Phân khoáng: phương pháp xác định cỡ hạt 4853-89
Phân khoáng: phương pháp xác định độ bền tính của các hạt 4852-89
Ure nông nghiệp. Yêu cầu kỹ thuật 2619-94
Ure nông nghiệp. Phương pháp thử 2620-1994
Phân bón vi sinh vật – Thuật ngữ 6169-1996
Supe phốt phát đơn 4440-87
Phân bón vi sinh vật cố định nitơ 6166-1996
Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan 6167-1996
Phân bón vi sinh vật phân giải xenluloza 6168-1996
Phân lân Canxi magiê (phân lân nung chảy) 1078-99
Quặng apatit. Phương pháp thử 180-86
Quặng apatit. Yêu cầu kỹ thuật 4296-86
Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *