Hóa chất kỹ thuật

QUẢNG CÁO

Tên tiêu chuẩn TCVN
Axit Sunfuric acquy 138-64
Nitơ Kỹ thuật 3286-79
Axit clohydic kỹ thuật 1556-97
Axit sunfuric kỹ thuật 5719-93
Amoniac lỏng tổng hợp:
– Yêu cầu kỹ thuật 2613-93
– Lấy mẫu 2614-93
– Phương pháp xác định hàm lượng aminiac 2615-93
– Phương pháp xác định hàm lượng nước 2616-93
– Phương pháp xác định hàm lượng dầu 2617-93
– Phương pháp xác định hàm lượng sắt 2618-93
Natri hydroxit kỹ thuật:
– Yêu cầu kỹ thuật 3793-83
– Phương pháp lấy mẫu 3794-83
– Phương pháp xác định hàm lượng natri hydroxit tổng lượng bazơ và natri cacbonat 3795-83
– Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua 3796-83
– Phương pháp xác định hàm lượng sắt 3797-83
– Phương pháp xác định hàm lượng natri clorat 3798-83
– Phương pháp xác định hàm lượng natri sunfat 3799-83
– Phương pháp phức chất xác định tổng Ca, Mg 3800-83
– Phương pháp xác định hàm lượng tổng kim loại nặng tính chuyển ra chì 3801-83
– Phương pháp so màu xác định hàm lượng axit salixilic 3802-83
– Phương pháp so màu xác định hàm lượng nhôm 3803-83
– Phương pháp so màu xác định hàm lượng thủy ngân 3804-83
– Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển 3805-83
Oxy kỹ thuật 1068-71
Amoni clorua kỹ thuật 6302-97
Nhôm sunfat kỹ thuật 6303-97
Natri silic florua kỹ thuật 1446-73
Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *