xang dau

Nâng cao trị số octan của xăng bằng phụ gia ferrocene và etanol

(H2N2)-Ô nhiễm khí thải từ các loại xe cơ giới là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí lớn nhất và nguy hại nhất, đặc biệt là đối với… Đọc tiếp
TCVN

Hóa chất kỹ thuật

Tên tiêu chuẩn TCVN Axit Sunfuric acquy 138-64 Nitơ Kỹ thuật 3286-79 Axit clohydic kỹ thuật 1556-97 Axit sunfuric kỹ thuật 5719-93 Amoniac lỏng tổng hợp: – Yêu cầu kỹ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Xà phòng-Bột giặt-Kem đánh răng

Tên tiêu chuẩn TCVN Chất tẩy rửa tổng hợp. Danh mục chỉ tiêu, chất lượng 4786-89 Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa. p.p phân chia mẫu 5454-99… Đọc tiếp
TCVN

Phương pháp xác định cặn không tan trong nước TCVN 3732 – 82

Phương pháp xác định cặn không tan trong  nước TCVN 3732 – 82 1. CHỈ DẪN CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để xác định cặn… Đọc tiếp
TCVN

Thuốc thử và hóa chất tinh khiết đặc biệt TCVN 3852 -83

THUỐC THỬ VÀ HOÁ CHẤT TINH KHIẾT ĐẶC BIỆT Lấy mẫu TCVN 3852 -83 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu thuốc thử và hoá chất tinh khiết… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Tinh dầu thông-TCVN 4189-86

TINH DẦU THÔNG Terpentine oil TCVN 4189-86 PHÂN LOẠI 1.1   Tinh dầu thông chia làm hai loại sau đây: –       tinh dầu thông loại I; –       tinh dầu thông loại… Đọc tiếp
TCVN

Dầu cỏ chanh-TCVN 6030:1995

DẦU CỎ CHANH Oil of lemongrass 1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu cỏ chanh ((Cymbopogon flexuosus) (Nees ex Steudel) W.Watson) 1/ ,… Đọc tiếp
TCVN

Dầu bạc hà-TCVN 6028:1995

DẦU BẠC HÀ Oil of spearmit  TCVN 6028:1995 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu bạc hà, với mục đích làm dễ… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

TCVN

Dầu quế TCVN 6029:1995

DẦU QUẾ  (Oil of casssia) TCVN 6029:1995 1.Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này chỉ rõ các đặc tính của dầu quế, với mục đích làm dễ dàng xác định… Đọc tiếp
TCVN

Nhựa thông-TCVN 4188-86

Có hiệu lực từ 1-1-1987 1. PHÂN LOẠI 1.1 NHỰA THÔNG ĐƯỢC PHÂN LÀM 2 LOẠI: – Nhựa thông loại I; – Nhựa thông loại II. 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT 2.1… Đọc tiếp