Xà phòng-Bột giặt-Kem đánh răng

QUẢNG CÁO

Tên tiêu chuẩn TCVN
Chất tẩy rửa tổng hợp. Danh mục chỉ tiêu, chất lượng 4786-89
Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa. p.p phân chia mẫu 5454-99
Xà phòng và chất tẩy rửa. Lấy mẫu trong sản xuất 5491-91
Chất hoạt động bề mặt – Chất tẩy rửa – Xác định CHĐ Anion thủy phân được và không thủy phân được trong điều kiện axit 5456-91
Chất tẩy rửa tổng hợp: phương pháp xác định chỉ số nồng độ ion hydro (độ pH) 5458-91
Chất tẩy rửa tổng hợp: phương pháp xác định thành phần hạt 5459-91
Chất tẩy rửa tổng hợp: phương pháp xác định độ xốp riêng 5460-91
Chất tẩy rửa tổng hợp chứa Enzim: Phương pháp xác định hoạt độn protein 5461-91
Phương pháp thử độ sinh học của ankylbenzen sunfonat 6334-98
Xà phòng bánh: Phương pháp thử 1557-91
Xà phòng tắm dạng bánh: Yêu cầu kỹ thuật 2224-91
Xà phòng giặt dạng bánh: Yêu cầu kỹ thuật 2225-91
Bột giặt. Xác định tổng hàm lượng phôtph (V) oxit: p.p khối lượng quinolin photpho molipđat 5489-91
Bột giặt. Xác định hàm lượng Oxy hoạt tính, p.p chuẩn độ 5490-91
Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (sampun). Phương pháp xác định chất hoạt động bề mặt 5492-91
Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (sampun). Phương pháp xác định hàm lượng clorua 5493-91
Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (sampun). Phương pháp xác định hàm lượng Sunfat 5494-91
Kem đánh răng. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 5816-94
Chất hoạt động bề mặt – chất tẩy rửa – xác định chất hoạt động động anion bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp 5455-98
Bột giặt tổng hợp 5720-93
Phương pháp thử độ phân hủy sinh học của chất tẩy rửa tổng hợp 6969-01
Kem giặt tổng hợp gia dụng 6970-01
Nước tổng hợp dùng cho nhà bếp 6971-01
Nước gội đầu 6972-01
Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *