coc21511 4b9bc 20110522083642

Loại cốc nào là an toàn nhất?

(H2N2)-Cốc là vật dụng sinh hoạt phổ biến nhưng cốc nhựa, cốc giấy, cốc thủy tinh hay cốc inox tốt cho sức khỏe nhất?   Không nên đựng cà phê… Đọc tiếp