phan_mem_pte

Phần mềm Periodic Table Classic (PTE)

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trong hóa học, có những phần mềm hỗ trợ học tập sẽ được rất nhiều người quan tâm đến. Trong đó Periodic Table Classic (PTE) là phần… Đọc tiếp