khi thai

Hệ thống tiêu chuẩn khí thải châu Âu

Theo lộ trình, giai đoạn 2005-2008, nước ta sẽ xây dựng tiêu chuẩn chất lượng khí thải xe hơi phù hợp với Euro I trong hệ thống tiêu chuẩn châu… Đọc tiếp