lhc2 20101116104057

Va chạm đầu tiên giữa các hạt ion chì trong LHC

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) ngày 8/11 cho biết đã ghi nhận được những va chạm đầu tiên giữa các hạt ion chì… Đọc tiếp