formaldehyde

Formaldehyde – sản xuất và ứng dụng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Formaldehyde là hợp chất hữu cơ có rất nhiều tên gọi khác nhau như formol, methyl aldehyde, methylene oxide, metanal, là andehyde đơn giản nhất… Công thức… Đọc tiếp