Glass microreactor

Thiết bị phản ứng vi mô dùng trong nghiên cứu thí nghiệm

(H2N2)-Một hệ thống thiết bị phản ứng cỡ vi mô, có khả năng xác định nhanh chóng những điều kiện lý tưởng đối với các phản ứng hữu cơ phức… Đọc tiếp
microreactor

Micro reactor – Cuộc cách mạng trong Công nghệ Hóa học

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Ngày nay, mỗi khi nhắc đến ngành công nghệ hóa chất, có lẽ đa số người đọc đều liên tưởng ngay đến những khu công nghiệp náo… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO