silica trong nong nghiep

Công dụng của nano silica trong trồng trọt

Theo nhiều nghiên cứu gần gây Silic khi được kết hợp với Ca, Mg và Bo ở thời kỳ phân hóa mầm hoa, đậu quả non bằng phương pháp phun… Đọc tiếp
nano silica x ray

Nghiên cứu tổng hợp nano silica từ tro trấu bằng phương pháp kết tủa

Tóm tắt Tổng hợp hạt nano Silica từ tro vỏ trấu là những hạt nano Silica được tổng hợp thành công từ vỏ trấu bằng phương pháp kết tủa. Lúc… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

phan phoi thuoc

Ứng dụng của vật liệu silica trong phân phối thuốc và vaccine COVID-19

Tóm tắt Các nghiên cứu và đánh giá gần đây đã cho thấy vật liệu silica (phổ biến nhất trong tự nhiên là cát) là vật liệu an toàn và… Đọc tiếp
vo trau

Công nghệ biến trấu thành nguyên liệu quý

Khối lượng trấu chiếm 20% trong thành phần hạt thóc, vậy mỗi năm có xấp xỉ 9 triệu tấn trấu thải ra môi trường, đây là số lượng chất thải… Đọc tiếp
Ứng dụng của nano silica trong nông nghiệp

Ứng dụng của nano silica trong nông nghiệp

Các nghiên cứu gần gây cho thấy, silic khi được kết hợp với Ca, Mg và Bo ở thời kỳ phân hóa mầm hoa, đậu quả non bằng phương pháp… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

Các phương pháp điều chế và ứng dụng nano silica

Các phương pháp điều chế và ứng dụng nano silica

Nano-silica là một vật liệu hóa học vô cơ, thường được gọi là “carbon đen trắng siêu mịn”. Nó là một vật liệu phi kim loại vô cơ không độc… Đọc tiếp