oxyd chrom

Oxi hóa chọn lọc NH3 với xúc tác Cr2O3.

(H2N2)-Oxit chrom Cr2O3 được nhận thấy là một trong số các oxid kim loại chuyển tiếp có hoạt tính xúc tác mạnh cho phản ứng oxy hóa chọn lọc NH3.… Đọc tiếp

Ô nhiễm NH3

(H2N2)-Ammoniac (NH3) là một hợp chất độc, xuất phát từ các nguồn khí và nước thải trong nông nghiệp và công nghiệp. Vì vậy, chuyển hóa NH3 thành N2 không… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO