thach tin 1

Nước ngầm ở Hà Nội nhiễm thạch tín

Độc chất thạch tín (arsenic) đã thâm nhập vào tầng nước ngầm vốn được sử dụng làm nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở thủ đô Hà… Đọc tiếp