khcncl20 20101203164822

Ấn Độ tổng hợp chất nổ uy lực siêu mạnh CL-20

(Hóa học ngày nay-H2N2)-DRDO của Ấn Độ đã tổng hợp được chất nổ thông thường uy lực nhất có tên CL-20 hay ICL-20, Văn phòng thông tin báo chí (Press Information Bureau) cho… Đọc tiếp