Nghiên cứu chế tạo điện cực tiếp đất sử dụng trong công nghiệp điện và dân dụng

Đề tài do ThS. Trần Đình Hiến (Viện Kỹ thuật nhiệt đới & Bảo vệ môi trường TP.HCM) là chủ nhiệm vừa được hội đồng nghiệm thu Sở KH&CN TP.HCM… Đọc tiếp