4 methylimidazole

Mối lo ung thư do chất tạo màu trong Coca-Cola và Pepsi

Hai tập đoàn Coca-Cola và Pepsi tuyên bố sẽ thay đổi thành phần tạo màu trong sản phẩm do có chứa chất bị nghi có thể gây ung thư: 4-methylimidazole… Đọc tiếp