khithai1

Sự ấm lên toàn cầu và vấn đề phát thải khí CO2

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trong khoảng vài chục năm gần đây, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi quốc gia, gây ra những hậu quả nặng nề.… Đọc tiếp