image001.png

Đại cương về kim loại và hợp kim

A – KIM LOẠI I – VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN – Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA: các kim loại này là những nguyên tố… Đọc tiếp