nitro

Chuyển hóa N2 ở áp suất khí quyển và nhiệt độ phòng

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Các nhà hóa học tại Đại học Cornell (Mỹ) vừa phát minh ra một phương pháp mới để tách và chuyển hóa đinitrogen (N2) ở áp suất… Đọc tiếp