khcn xi mang xanh

Xi măng Novacem sẽ thay thế xi măng Portland?

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Với sự phát thải khí CO2 quá lớn do quá trình sản xuất xi măng từ đá vôi, nhà khoa học Nikolaos đã phát triển loại xi… Đọc tiếp