soi nano

Chế tạo sợi nano mới cứng hơn Kevlar

(H2N2)-Một loại sợi đạt hiệu suất cao, hấp thụ năng lượng tốt mà không bị gẫy vỡ hơn cả Kevlar vừa được các nhà nghiên cứu của Bộ Quốc phòng… Đọc tiếp