so e1

Hệ thống đánh số hóa chất

(H2N2)-Hiện nay, trên các nhãn hiệu, bao bì hóa chất ta thường thấy nhiều các ký hiệu thông số khác nhau cho từng loại hóa chất. Để giúp các bạn… Đọc tiếp