tro xi nhiet dien

Tận thu tro xỉ nhiệt điện – một bài toán cấp bách

Ngoài việc gây tốn hàng nghìn ha đất để chứa và chôn lấp thì tro xỉ nhiệt điện còn là nguồn gây ô nhiễm môi trường đặc biệt nghiêm trọng… Đọc tiếp