images2068574 pvc 20101118235726

Lần đầu tạo thành công ‘phản vật chất’

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học châu Âu đã chế thành công “phản vật chất”. Đây là một bước đột phá vật lý… Đọc tiếp