20101227162150 ong 20110101220949

Ong có thể biến ánh sáng Mặt trời thành điện

(H2N2)-Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Tel Aviv (Israel) vừa phát hiện thấy rằng, loài ong bắp cày phương Đông có khả năng đặc biệt biến ánh sáng… Đọc tiếp