Mô phỏng dung dịch Acid-Base

QUẢNG CÁO

acid-base-solutions(H2N2)-Acid mạnh khác acid yếu như thế nào? Hãy dùng các dụng cụ thí nghiệm để khám phá! Nhúng giấy thử hay đầu dò vào dung dịch để đo pH, hay dùng các điện cực để đo độ dẫn điện. Lúc đó bạn sẽ thấy nồng độ acide ảnh hưởng như thế nào tới pH. Một dung dịch acid yếu có thể có cùng pH với dung dịch acid mạnh không?

Các chủ đề chính

  • Acids

  • Base
  • Lời giải
  • Cân bằng 

 

Mục tiêu học tập

  • Acids hay bases đã cho có cùng nồng độ. Tìm hiểu về cường độ của acid và base: 1. Liên hệ cường độ acid/base với độ phân ly của nó trong nước 2. Xác định tất cả các phân tử, ion có trong dung dịch acid/base đã cho. 3.So sánh nồng độ mol giữa acid/base mạnh và acid/base yếu. 4.So sánh acid/base mạnh và acid/base yếu.
  • Tìm hiểu về nồng độ dung dịch: 1. So sánh giữa dung dịch đậm đặc và loãng. 2. Dùng acid/base đặc biệt để so sánh.
  • Dùng cường độ và nồng độ acid/base để:1. Giải thích bằng lời/hình ảnh (đồ thị hay hình vẽ phân tử) ý nghĩa của việc bạn có: dung dịch đậm đặc của một acid/base yếu/mạnh. 2. Nghiên cứu các trường hợp khác nhau của cặp nồng độ/cường độ có cùng pH.
  • Mô tả các dụng cụ thường dùng (pH kế, giấy pH)
  • giúp chúng ta xác định dung dịch acid/base mạnh hay yếu, đặc hay loãng

Cấu hình máy tính

Microsoft Windows

XP/Vista/7

Máy tính cài Java/Sun Java 1.5.0_15

Tải về tại link dưới đây

icon Mô phỏng Acid và Base (1.38 MB 2010-11-09 03:06:01)

<

p style=”text-align: justify;”>Hoahocngaynay.com/PhET

Chia sẻ:

QUẢNG CÁO

Tin liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *