que

Tạo ra phân tử vàng không độc hại nhờ quế

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Hạt nano vàng là loại phân tử mang nhiều điện tích và có nhiều ứng dụng trong việc phòng chống ung thư. Tuy nhiên, để chế tạo… Đọc tiếp