acetonitrile

Công nghệ mới giúp tăng sản lượng axetonitril

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Trước tình hình thiếu acetonitrile trong năm 2008, Công ty hóa chất Mỹ Ineos đã áp dụng công nghệ mới cho phép tăng nhanh sản lượng sản… Đọc tiếp