Alumina- Xúc tác mới an toàn và hiệu quả hơn trong tổng hợp polymer

(H2N2)-Phản ứng polymer hoá hoặc hydrogen hoá các hydrocabon bất bão hoà là hoá là các phản ứng cơ bản trong nhiều quá trình tồng hợp và có ứng dụng… Đọc tiếp