top10 recycle anh 20110327152141

Bước tiến mới trong công nghệ dùng hydro cho xe

(H2N2)-Phương pháp mới trong công nghệ tái sử dụng nhiên liệu chứa hydro vừa được các nhà khoa học Mỹ tìm ra có thể tạo nên bước tiến đáng kể… Đọc tiếp