Những công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học

Các công tác cơ bản trong phòng thí nghiệm hoá học là cắt và uốn ống thuỷ tinh, chọn và khoan nút, lắp và sử dụng dụng cụ thí nghiệm,… Đọc tiếp
Radura international

An toàn phòng thí nghiệm

An toàn phòng thí nghiệm là gì? Quy định chung tại phòng thí nghiệm cùng với nội quy của phòng thí nghiệm ra sao? Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên… Đọc tiếp

QUẢNG CÁO