peptide

Trung Quốc nghiên cứu điều chế kháng sinh mới

(H2N2)-Các nhà khoa học Trung Quốc hiện đang nghiên cứu điều chế một loại kháng sinh mới trên cơ sở nghiên cứu antimicrobial peptides ở động vật. Hiện tại, tổng… Đọc tiếp