arsenic

Asen trong nước uống và giải pháp phòng chống

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Nguy cơ nước uống bị nhiễm độc bởi asen (thạch tín) đã được phát hiện từ lâu trên Thế Giới và ở nước ta, nhưng từ giữa… Đọc tiếp