Axit Fluoroantimonic

Fluoroantimonic-Axit mạnh nhất thế giới

Ăn mòn kim loại, có tính axit mạnh trong các loại axit, vậy làm sao người ta có thể cất giữ loại hợp chất này an toàn? Khi nhắc tới… Đọc tiếp