Formic acid

Axit formic: nguồn năng lượng tái tạo mới

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Hydro thường được coi là nguồn nhiên liệu thay thế tương lai cho các loại nhiên liệu hóa thạch hiện nay. Thân thiện với môi trường và… Đọc tiếp