h3po4

Vật liệu chống ăn mòn trong nhà máy sản xuất axit H3PO4

(Hóa học ngày nay-H2N2)-Nhà máy sản xuất axit phốtphoric (H3PO4) phải được thiết kế sao cho có thể hoạt động hiệu quả và liên tục. Tuy nhiên, trong quá trình… Đọc tiếp